Manyata Dutt and Jaya Bachchan go to Vote

Manyata Dutt and Jaya Bachchan cast their votes for BMC Elections